Vad är det?

Neuro-kognitiv rehabilitering (NKR) är en psykologisk behandlingsmetod som syftar till att förbättra funktionen hos personer med kognitiva funktionshinder. NKR har anpassats och utvärderats i en kontrollerad studie i Sverige med goda resultat. Hör av dig så skickar vi dig vår sammanställning på SCORE-studien, eller ladda ner den här nedan.

Tornet

Den syftar inte till att direkt påverka tanke- eller åsiktsinnehåll eller känslor, utan lär ut grundläggande tankefärdigheter genom att använda icke-känsloladdat material, som kan underlätta mer komplexa sociala beteenden och vardagsfunktioner. Det är också möjligt att dessa tankefärdigheter kan användas i andra terapier som berör känslor (t ex kognitiv beteende-terapi).  

Nytt kurstillfälle i oktober! Se sidan för utbildningar och föreläsningar.

Rutinerna för att komma åt kursmaterial har ändrats. Klicka på "Kursmaterial" i menyn nedan och följ instruktionerna. Tanken är att det ska vara individuella användare och om det skulle vara så att du exempelvis glömmer användare eller lösenord så kan du automatiskt få det skickat till dig. 

Resultatet från vår forskningsstudie har nu blivit publicerat! Klicka här för att hämta hem resultatet i pdf-format (Adobe acrobat).