NKR, innehåll

NKR omfattar tre moduler: Kognitiv flexibilitet, minne och planering. Varje modul har ett angivet, formellt tema inom vilket informationsbearbetande strategier som verbalisering, minnesstöd och själv-kontroll tydligt inlärs med inriktning att förstärka uppmärksamhet, minne och exekutiva funktioner.

Terapin upptar fyrtio timslånga sessioner, fördelade på åtminstone tre sessioner per vecka. Den omfattar en serie upprepade ”papper och pennauppgifter”, som håller sig på en mycket grundläggande nivå under hela interventionen för att underlätta felfri inlärning och stöttning. Innehållet kan dock justeras hela tiden för att möta individens funktionsnivå och ökar gradvis i svårighet allteftersom terapiprocessen fortgår.

Den kognitiva flexibilitetsmodulen består av uppgifter, som innefattar engagemang, desengagemang eller åter-engagemang av ett enkelt kognitivt set eller växling mellan två kognitiva set. Så kräver t ex uppgiften “udda och jämna” att patienten avsöker en seriell lista av nummer och utesluter antingen udda eller jämna nummer. Deltagaren måste alltså komma ihåg ett kognitivt set åt gången (udda eller jämna) och sedan växla till ett alternativt set när avsökningsregeln ändras.

Minnesmodulen riktar sig dels mot arbetsminne, genom introduktion av två eller flera informations-set, som skall ihågkommas simultant eller mentalt transformeras, dels mot långtidsminne, genom träning i att använda gruppering, semantisk eller fonologisk organisering av material och minnesstödsstrategier som skall ihågkommas.

Slutligen, i planeringsmodulen, ökar kraven på antal informations-set, som mentalt skall ihågkommas eller ändras och betonar organisering av dessa kognitiva set för att nå fram till ett mål. Ofta krävs då att deltagaren utvecklar och inför strategier samt använder delmål.