Kursbeskrivning

Utbildningen bygger på ett aktivt deltagande i form av såväl teoretiska som praktiska övningar där material, förhållningssätt och programtrohet arbetas igenom.

Utbildningen omfattar tre dagar som fördelar sig på två inledande dagar och en uppföljningsdag. Mellan dessa två omgångar förväntas du själv administrera 2-3 NKR sessioner, som du sedan får feedback på vid uppföljningsdagen.