NKR för personer med schizofreni

NKR-programmet utvecklades av Delahunty and Morice (1993) i Australien och reviderade av Delahunty, Reeder, Wykes, Morice och Newton (2000). Dess mål är att rehabilitera kognitiva funktionsområden som ofta är försämrade hos personer med schizofreni (uppmärksamhet, minne och exekutiv funktion). I NKR-behandlingen använder man metoder som utifrån laboratoriestudier visat sig verksamma när det gäller att modifiera kognitioner i denna population – speciellt felfri inlärning, stöttning, verbalisering och positiv förstärkning.

Terapin påbörjas efter en neuropsykologisk eller funktionell bedömning som utförs av en klinisk psykolog eller en arbetsterapeut. Bedömningen utvisar deltagarens styrkor och svagheter och kan användas för att vägleda den terapeutiska processen. Den administreras individuellt under fyrtio timslånga sessioner minst tre dagar per vecka. Metoden omfattar en serie upprepade ”penna- och papper uppgifter”, som hålls på en mycket grundläggande nivå under hela behandlingen, men som kan skräddarsys för att möta individens nivå. Efterhand ökas svårighetsgraden allt eftersom terapin fortskrider.

Behandlingen är manualstyrd, vilket innebär att varje session har ett förutbestämt tema för vilka funktioner som ska tränas, men att terapeuten utifrån dessa anpassar sessionen till personens funktion och svårigheter.