Dag 1

8.30-16.00

  • Introduktion
  • Genomgång av materialets uppbyggnad
  • Grundläggande förhållningssätt
  • Genomgång av Flexibilitetsmodulen
  • Genomgång av Minnesmodulen