Tillfälle 3

Då det förmånga deltagare ofta reser för att komma till utbildningen, ges det tredje tillfället som en indivuduell återkoppling via Skype eller telefon. Följande inkluderas:

  • Feedback från inlämningsuppgift
  • Genomgång, frågor och svårigheter
  • Programtrohet
  • Dokumentation
  • Problemlösning för svårigheter i behandlingen
  • Övrigt