Hur arbetar man med NKR?

NKR-terapeuter använder ett antal träningsmetoder, som i laboratorieundersökningar visat sig användbara för förbättring av kognitiva prestationer hos personer med schizofreni. Metoderna inkluderar felfri inlärning, stöttning, upprepade övningar och positiv förstärkning. Terapeuten använder dessa metoder för att få deltagarna att agera målinriktat och att använda exekutiva funktioner och minne i varje försök att lösa en uppgift. Deltagarna skall också lära sig använda väletablerade informationsbehandlande strategier för att kompensera sina brister inom dessa områden.

Bild p� pappersuppgifter
 
I sessionen innebär det att man tillsammans med patienten arbetar med olika "papper- och pennauppgifter" eller andra mer praktiska uppgifter. Utifrån personens person anpassar teraputen innehåll och svårighetsgrad i de olika övningarna.
 
Bild p� instruktioner