NKR, vem kan ha nytta av den?

NKR utformades generellt för vuxna personer med schizofreni med kognitiva försämringar men som inte visade tecken på organisk hjärnsjukdom eller hjärnskada eller inte hade någon primär missbruksdiagnos. Underlag från undersökningar hittills visar att NKR kan vara till nytta för personer som uppfyller dessa kriterier. Dock är det troligt att NKR också kan vara till hjälp för yngre personer och för personer med mindre kroniska eller mindre allvarliga tillstånd. Resultat från pågående experiment kommer att tillåta kontroll av dessa hypoteser.

Delahunty har också påbörjat undersökningar om NKR:s användbarhet inom spektra som autism: uppmärksamhetsstörningar i samband med hyperaktivitet, huvud/hjärnskador och inlärningssvårigheter.
 
Det skall noteras att deltagarna i den första kontrollerade studien led av svåra kroniska former av schizofreni och utvaldes för att de hade signifikanta försämringar av kognitiv färdighet och svårigheter att klara vardagsrutiner. Alla, utom en person, levde i skyddat boende och de flesta hade haft kontakt med psykiatrisk verksamhet under längre än tio år. Berättelser från de terapeuter som arbetade med experimentet vittnar om att deltagarnas kontaktpersoner ofta var mycket förvånade över patienternas positiva engagemang och vad de kunde uppnå genom terapin.