Om NKR

Neuro-kognitiv rehabilitering (NKR) är en psykologisk behandlingsmetod, som syftar till att förbättra kognitiv funktion hos personer med schizofreni. Utbildare är Richard Stenmark och Rebecca Möller.

Bild p� Richard
Richard är legitimerad Psykolog och Psykoterapeut samt forskar med fokus kognition, kognitiva funktionshinder samt rehabilitering av dessa. Richard delar sin tid mellan forskning, kliniskt arbete och olika former av handledning, föreläsningar och utbildning inom området.

Bild p� Rebecca
Rebecca är Arbetsterapeut vid Psykiatri Karolinska där hon kliniskt abetar med målgruppen i form av utredning, behandling och även handledning i NKR.

Utbildningsgruppen består även av Bo G. Ericson, som är legitimerad Psykolog och Psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi, och Catharina Sigalin, specialistläkare i psykiatri och legitimerad Psykoterapeut.