Utbildningar och föreläsningar

Föreläsare Richard Stenmark.

Bild p� Rebecca och Richard

Utbildningen är behandlingsinriktad och är riktad till personal som arbetar med patientgruppen psykos med kognitiva nedsättningar. Den goda responsen man fått när NKR prövats med psykospatienter har gjort att flera pågående projekt planerar att utvärdera effekten vid andra tillstånd bla ADHD, och tillstånd av kognitiva svårigheter som en konsekvens av cellgiftbehandling.

Den här utbildningen vänder sig även till dig som förutom bedömning och utredning även mer aktivt vill arbeta med rehabilitering av de kognitiva svårigheterna.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen samt för att bli godkänd krävs det att du mellan första och andra kurstillfället administrerar 2-3 sessioner.

Framtida utbildningar planerade just nu.

Fördjupningsdag: Torsdagen den 11 maj.
Dagen vänder sig till dig som redan gått utbildningen i IPT-k och vill bredda din metodbas. Dagen fokuserar delvis på att ta upp frågor kring IPT-k materialet, fördjupa kunskapen i användandet av IPT-k samt delvis på ett material för neurokognitiv träning (NKR) som togs fram samtidigt med IPT-k och som provats med god effekt i studier både internationellt och nationellt. Fokus blir då mer på specifika kognitiva funktioner så som flexibilitet och minnesförmåga. Kurskostand 3.500 kr + moms per deltagare.
Rabatt:1.000 kr rabatt per person för enheter som skickar fler deltagare från enheten och för enheter som redan använder IPT-k-material och som behöver utbilda ny personal eller komplettera personalens utbildning. Observera att du kommer att få delar av NKR-materialet materialet under utbildningen men om du vill ha hela NKR materialet, så köps det separat. NKR-träningsmaterial - i samband med seminariedeltagande gäller reducerat "seminariepris": 2.700:- (ord. pris: 3.700:-) moms tillkommer på ett KOMPLETT material.

Platsen för utbildningsdagarna blir som tidigare Jönköpings Hotell & konferens. Tid 09.00-16.00 om inget annat anges.

För att anmäla dig till kursen eller bara göra en allmän förfrågan kontakta oss via detta formulär.

Hjärtligt välkommen önskar Richard!